Een paresthesie is een gevoelloosheid of tinteling waarvan de oorzaak niet zo duidelijk is. Vaak kunnen deze dan weer een symptoom zijn van een ander probleem zoals bijvoorbeeld het ‘carpaal tunnel syndroom’. Ook worden de problemen van gevoelloosheid en tintelingen vaak gerangschikt onder ‘fibromyalgie’, een term voor klachten waar men geen raad mee weet.

De Atlas Zone Therapie heeft goede resultaten bij de behandeling van fibromyalgie. De atlasbehandeling behandelt geen symptomen, maar poogt de atlas op een meer optimale plaats te krijgen, waardoor de connectie van het hoofd met de rest van het lichaam verbetert. Er wordt een zogeheten tweede element ingevoerd, wat een frisse wind doet laten waaien in de bestaande klachten.