De atlas is nummer één van alle wervels van de gehele wervelkolom. Als die scheef staat, werkt het in zekere zin als een domino-effect naar de andere wervels tot en met het bekken, en door de bekkenscheefstand verder naar de knieën en de voeten.