Jazeker, daar is een effectieve behandeling voor. Meer informatie alleen mondeling en tijdens eerste consult indien wordt geconstateerd dat er een probleem is met het stuitje.