Gevoelloosheid en/of tintelingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak is de bloeddoorstroming niet goed genoeg waardoor de symptomen kunnen komen. Gebrek aan goede bloeddoorstroming kan reeds boven in de nek beginnen bij de wervelslagaders die door de uitsteeksels van de nekwervels reizen en uiteindelijk naar de hersenen gaan. Een blokkade in één of meerdere nekwervels kan de bloeddoorstroming verminderen. Vooral als de atlas geroteerd of gekanteld is, kan dit de wervelslagaders onder spanning zetten.

De oude Chinese gezondheidsleer, de TCM (Traditional Chinese Medicine) verbindt de eerste nekwervel met een verhoogde bloeddruk. Er zijn aanwijzingen dat de atlascorrectie al direct na de behandeling de bloedtoevoer naar de hersenen, met name naar de Circle of Willis, verhoogt. Dit heeft een goed effect op veel andere functies in het lichaam.

Dus, bloeddoorstroming en wervelblokkades kunnen samenhangen met de gevoelloosheid en tintelingen. In de praktijk van Atlas Zone Therapie zijn de resultaten met deze klachten verschillend. Bij sommige mensen geeft het bijzonder goede resultaten, bij andere minder.