De eerste keer ongeveer 1 uur. In deze tijd beantwoord ik uw vragen, na verdere uitleg te hebben gegeven. Doe ik onderzoek en tests. De eigenlijke behandeling die enigszins pijnlijk kan zijn duurt ongeveer 6 minuten. De tweede keer meestal iets korter.