Nieuwe tarieven atlas behandeling

Nieuwe tarieven atlas behandeling

Per 15 januari 2021 gelden de volgende bedragen voor een Atlas correctie in onze praktijk te Maassluis.
Als je vóór 31 december 2020 een afspraak maakt, geldt nog het oude tarief van € 225,- voor volwassenen en € 165,- voor kinderen.

Door sterk gestegen kosten en door een uitbreiding van onze praktijk, zijn we genoodzaakt de prijzen te verhogen.

De kosten voor de atlas behandeling, bestaande uit twee sessies van ongeveer elk 1 uur lang, zijn € 255,-.

Voor kinderen tot en met 15 jaar zijn de kosten € 225,-.

Een extra consult op een later tijdstip, indien gewenst of nodig, kost € 100,-.

Het bedrag wordt verdeeld over twee nota’s die je ontvangt bij de tweede sessie, je vervolgafspraak. De betaling van het volledige bedrag vindt plaats tijdens de eerste behandeling. Je kunt pinnen of met contant geld betalen.

De eerste nota is gedateerd op de dag van de eerste afspraak. De tweede nota is gedateerd op de dag van de vervolgafspraak.

De bedragen van de respectievelijke nota’s zijn € 127,50 en € 127,50.

Het behandelingstraject en de duur van de sessies

Tijdens het maken van je telefonische afspraak zal één van de assistentes je een aantal vragen stellen waaronder het noteren van je naam en adresgegevens. Dit gesprek kan kort of lang zijn, afhankelijk van je vragen.

Er worden dan twee data en tijden vastgelegd: één voor de eerste behandeling en een tweede voor de vervolgafspraak.

Eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling wordt samen met jou het intake-formulier dat je wellicht thuis al hebt gedownload en ingevuld, uitvoerig met je doorgenomen. Hierbij kun je ook verdere mondelinge toelichting geven. Daarna doen we een aantal testen en een diagnose stelling.
Daarna volgt de eigenlijke behandeling met aan het eind een rustperiode op de behandelbank.

Deze eerste afspraak duurt minimaal één uur. Neem die dag voldoende tijd, ook omdat het mogelijk is dat je moet wachten vóór je aan de beurt bent. Dit kan gebeuren omdat sommige cliënten méér tijd vergen dan gepland. Wij maken daar geen probleem van en jij hopelijk ook niet omdat als het jouw tijd is, je ook met dezelfde egards wordt behandeld. Iedereen krijgt de volle aandacht en we haasten ons niet als je binnen bent. Maar, we focussen wel op waarvoor je komt.

Je kunt na de behandeling gewoon zelf weer naar huis toe rijden.

Tweede behandeling

De tweede behandeling, de zogeheten vervolgsessie, vindt meestal zo’n drie tot vier weken na de eerste behandeling plaats. Deze duurt minimaal 45 minuten.

Het is dan een goede tijd om de  resultaten van de behandeling te evalueren alsmede resterende klachten aan te pakken. Zoals je weet werken wij aan het ‘geheel’ alhoewel ons uiteindelijk speerpunt de eerste nekwervel is.

Soms willen cliënten nog een derde keer terugkomen. In overleg met ons kan dat. Dit is wat we noemen een extra controle.

Wij raden sowieso aan om na 6 maanden nog eens terug te komen om je lichamelijke situatie nog eens onder de loep te nemen.

Wijzigen afspraak

Bij verhindering om een afspraak na te komen, word je verzocht om dit 24 uur van tevoren door te geven. Indien de afspraak niet wordt afgezegd of korter dan 24 uur van tevoren, berekenen wij een zogeheten no-show bedrag van € 50,-. Je krijgt daar een nota van die je overigens niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar.

Als je een afspraak wilt wijzigen kan dat natuurlijk. Denk er dan wel aan om een eventuele vervolgafspraak ook te wijzigen.